Senteret sitt bannerbilde

Konsultasjonen

Lege konsultasjonen:

Det er begrenset tid under legetimen. Slik at vi anbefaler at du tar opp 1 el. maks 2 problemstillinger om gangen. Hvis du lager stikkord på forhånd blir konsultasjonen mere oversiktlig og lettere for legen å gripe fatt i det du ønsker å ta opp evt løse problemet ditt. Timen blir da mere effektivt og man blir da fortere ferdig.  

Vi anbefaler at du velger deg et hovedproblem som du tar opp i legetimen. Dette er for å få håndtert dette problemet på en grundig og ordentlig måte.

Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, må du gi beskjed så tidlig som mulig under timen slik at vi kan bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt kan utsettes/ventes.

 Dersom dere følger dette opplegget, vil dere være behjelpelig med at flest mulig får rask time og at det blir minst mulig forsinkelse og venting på venterommet.

Legetimens varighet:

 En konsultasjon eller legetime varer normalt i 15-20 minutter avhengig av hvilken lege du skal inn til. Dette inkluderer også etterarbeidet som journalskriving m.m.