Senteret sitt bannerbilde

Ny pasient

Du kan henvende deg som ny pasient hos oss på Skjold Legesenter selv om du ikke har fastlege her. Vi kan hjelpe deg med å bytte lege dersom du ønsker det.

 Ønsker du å bytte fastlege nå, klikk her

Eller ring Fastlegekontoret på tlf 23327000

Som ny pasient ved Skjold Legesenter registreres du i vårt journalsystem den 1. i påfølgende måned etter at du har meldt bytte på fastlegekontoret. I tillegg må mobilnummer registreres for at du skal kunne benytte deg av vår sms- løsning. Av den grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang.

Det er en forutsetning for  å kunne yte god helsehjelp at vi har en tidligere journal å forholde oss til. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med din tidligere fastlege og be om å få journalen oversendt til oss. Vi bruker Infodoc Penario journalsysten, og ønsker primært å få journalen tilsendt på CD.

Har du endret adresse, mobilnummer eller arbeidsplass?

Husk å informere oss om endring av adresse, mobilnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.